Blog

Moi rodzice są uzależnieni od alkoholu. Jak to na mnie wpływa?


Moi rodzice są uzależnieni od alkoholu. Jak to na mnie wpływa?

Zachowania ryzykowne wykazywane względem alkoholu wiążą się z realnym ryzykiem pojawienia się wszelkich negatywnych następstw takiej sytuacji, szczególnie ze sfery medycznej, psychologicznej, społecznej, karnej, zawodowej, finansowo-ekonomicznej, a także społeczno-rodzinnej. Szczególnie istotny jest ten ostatni aspekty, ponieważ znacząco wpływa na funkcjonowanie nie tylko samego uzależnionego, ale i na osoby mu najbliższe, zwłaszcza dzieci, które obserwując zachowanie pijanego rodzica, uczą się patologicznych zachowań przez naśladownictwo. Alkohol w rodzinie to także inne problemy: rozpad rodziny, agresja i przemoc wobec partnera, zaniedbywanie dzieci, problemy karne wynikające z aktów przestępczych alkoholika, czy też brak zaspokajanych podstawowych potrzeb. Rodzina alkoholowa wymaga szybkiego udzielenia pomocy społecznej. Jedną…

Jak szybko uzależnia alkohol?


Jak szybko uzależnia alkohol?

Ile alkoholików – tyle indywidualnych historii. Tym samym nie istnieje jeden, standardowy wzorzec uzależniania się alkoholowego, który obowiązywałby wszystkich. Podobnie jest z tempem rozwoju samej choroby alkoholowej. U niektórych może rozwijać się przez lata, u innych będzie to jedynie kilkanaście tygodni. Można jednak mniej więcej oszacować, czy szybkość uzależnienia będzie powolne, czy może długie. Jest to związane z kilkoma czynnikami. Po pierwsze – częstotliwość picia. Po drugie – ilość spożywanego alkoholu. Po trzecie – cechy osobnicze danej osoby, takie jak np. jej osobnicza podatność na uzależnianie się. Po czwarte – cechy środowiskowe. Trudno, wręcz prawie niemożliwe jest określenie czasu, w…